loading ...

Din misiunea grădiniţei rezultă şase caracteristici fundamentale pe care personalitatea copiilor noştri le vor dobândi:

  • respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu;
  • participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine;
  • comunicare eficientă;
  • utilizarea globală sau independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme;
  • dezvoltare fizică armonioasă şi însuşirea de deprinderi corecte de igienă;
  • fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare;

Viziunea grădiniței
Facebook