loading ...

Principalul deziderat de la care a pornit echipa managerială a grădiniţei a fost acela de a oferi copiilor din Grădiniţa “Motanul Încălţat” îngrijire ireproşabilă, din toate punctele de vedere. Atenţia acordată în egală măsură fiecărui copil, fără excepţie, este fundamentul educaţiei şi îngrijirii în grădiniţa noastră.

Grădiniţa noastră - o poartă deschisă dezvoltării armonioase a personalitatii umane.

Misiunea gradiniței:

  • Realizarea permanentă a unor provocări intelectuale care să dezvolte potenţialul academic şi social al fiecărui copil
  • Depistarea şi încurajarea aptitudinilor de la cele mai mici vârste şi familiarizarea copiilor cu mijloace moderne de informare
  • Dezvoltarea armonioasă a copiilor pe fondul unei atente supravegheri a stării de sănătate, tonusului şi nutriţiei adecvate

Misiunea grădiniței
Facebook